00%
منو

عکس های خطای دید و عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید و عکاسی در زاویه های جالب و مجموعه عکس های خنده دار را در ادامه ببینید.

عکس های خطای دید

عکاسی هنری بسیار پرطرفدار و محبوب است و با پیدایش تلفن های همراه
هوشمند دسترسی مردم به دوربین عکاسی بسیار راح و سریع شده است.

کافیست فردی با یک صحنه جالب یا اتفاق رو به رو شود و تلفن همراه خود
را اماده کند تا فقط با لمس یک دکمه آن لحظه را برای همیشه در تاریخ ثبت کند.

اما تنها این را نمیتوان عکاسی نامید بلکه هنر عکاسی کار هر کسی نیست
و باید استعداد و مهات کافی در این زمینه را داشته باشیم.

مثلا عکس های زیر بدون شک خلاقیت های زیادی درآنها به کار برده شده که چنین تصاویر ثبت گردیده اند.

عکس های زیر را قطعاً دوباره نگاه خواهید کرد چرا که در بار اول شما دچار اشتباه میشود.

عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید و عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید و عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس گرفتن در زوایای مناسب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

خلاقیت در عکاسی

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های بامزه

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

تصاویر طنز

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالبعکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس های خطای دید,عکاسی در زاویه های جالب

عکس هایی با خطای دید بالا


  • 0
  • 1,343

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.