00%
منو

عکس پروفایل اسم مینا

https://limoo.in/wp-content/uploads/2023/02/img_63fa45be275dc.jpg

 

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

لیست عناوین

معنی اسم مینا

مینا اسم دخترانه است، معنی مینا: 1- پرنده‌ای شبیه سار

با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است

مرغ مقلد، مرغ مینا؛ 2- (در گیاهی) گلی معمولاً سفید

با گلچه‌های گل برگی که انواع گوناگون دارد؛

3- (در گیاهی) گیاه یک ساله و بوته‌ایِ این گل با برگ‌های دندانه دار؛

4- (در صنایع دستی) لعاب شیشه‌ای شفاف و رنگی

که برای تزئین فلزات و کاشی مورد استفاده قرار میگیرد؛

5- نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند؛

6- (در قدیم) ظرفی که از این شیشه ساخته میشود؛

7- (در قدیم) (به مجاز) شراب؛ 8- (در قدیم) کیمیا.

ریشه اسم مینا: اسم فارسی

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

فراوانی اسم مینا

در حال حاضر تقریباً 218750 نفر با اسم مینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

مینا ، با احساسات کسی بازی نمیکنه ، پس اونقدر سرش به تنش می ارزه که هر چی احساس تو دنیاست خرج وجودش کنی 🙂

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

https://limoo.in/wp-content/uploads/2023/02/img_63fa45c2599e0.jpg

https://limoo.in/wp-content/uploads/2023/02/img_63fa45c3269e7.jpg

 

اسم نوشته مینا

گل سازی و …
ز رویت دستۀ گل می توان کرد
ز زلفت شاخ سنبل می توان کرد
ز قدّ ِ پرخم من در ره عشق
برآب چشم من پل می توان کرد

 

اسم نوشته مینا

دو بیمار
به حسن تونباشد یار دیگر
درآ ای ماه خوبان بار دیگر
به یک خانه دوبیمارند و عاشق
منم بیمار و دل بیمار دیگر

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

فتنه
به گرد فتنه می گردی دگربار
لب بام است و مستی هوش می دار
نگردد نقش جز برکلک نقّاش
به گرد نقطه گردد پای پرگار

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

مگذار
مرا یارا چنین بی یار مگذار
زمن مگذر مرا مگذار مگذار
به زنهارت درآمد جان چاکر
مرا در هجر بی زنهار مگذار

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

جان و دل برای تو
منم از جان خود بیزاربیزار
اگر باشد تو را از بنده آزار
مرا خود جان و دل بهر تو باید
که قربانت شود روزی دوصد بار

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

به ساقی نگر
به ساقی درنگر در مست منگر
به یوسف درنگر در دست منگر
بدان گلزار بی پایان نظر کن
بدین خاری که پایت خست منگر

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

جام دیگر
بگردان ساقیا آن جام دیگر
بده جان مرا آرام دیگر
اگر یک ذرّه رحمت هست برمن
مکن تأخیر تاهنگام دیگر

 

 

 

شعر زیبا و رمانتیک با اسم مینا

حـــــــرف بـــــزن…
صدایت را دوست دارم
بگو…
فقط بگو
چــه فـــرق دارد
از مـــن ،
از تـــو
از بــــاران
در آغــوشــم بــگــیــر
و در گــوشــم
از مـــانـــدن بــگـــو
از دوستت دارم هایی بگو
که از شنیدنش دلم بریزد !!
گـــونـــه هــای خــجــالــتــی ام رنــگ بــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو
که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی
از خـــودت بـــگـــو
چـــه فــرق دارد از چـــه
فـــقــــط بـــگــــو
حـــرف بـــزن
عاشقانه صدایت را دوست دارم

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

شعر برای مینا

کمی بمان!
کمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
در چشمانم نگاه کن
دراین چشمان اشک آلود
که همیشه درپی رفتن تو
چشم انتظار به آمدنت بود

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اس ام اس عاشقانه برای اسم مینا

من از میانِ تمامِ کتاب ها

آن ‌که شبیهِ تو بود برگزیدم

و از دلِ تمام صفحات

آن که عطرِ دست‌ های تو را داشت انتخاب ‌کردم

و از تمام صفحه ها

برگی ‌که به لطافت نگاهِ تو بود دیدم

و از این برگ

خطی‌ که طعم تو را داشت خواندم

اینک دوستت دارم …

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

پروفایل اسم مینا

گلی به سوی ما
به سوی ما نگر چشمی برانداز
وگر فرصت بود بوسی درانداز
چو کردی نیت نیکو مگردان
ازان گلشن گلی بر چاکر انداز

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

چشم شوخ
تو چشم شوخ را دیدن میاموز
فلک را راست گردیدن میاموز
تو بگشا چشم تا مهتاب بینی
تو مه را نور بخشیدن میاموز

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

بیا که …
بیا با تو مرا کارست امروز
مرا سودای گلزار است امروز
چرا جانها برآن لب مست گشتند؟
که آنجا نقل بسیار است امروز

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

مست ِ مست
چنان مستم چنان مستم من امروز
که چندین خنب بشکستم من امروز
بشوی ای عقل دست خویش از من
که با مجنون بپیوستم من امروز

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

عیش در سرما
درین سرما سر ِ ما داری امروز
سر ِ عیش و تماشا داری امروز
میفکن نوبت عشرت به فردا
چو آسایش مهیّا داری امروز

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

شمع سحر
الا ای شمع گریان گرم می سوز
خلاص شمع نزدیکست، شد روز
خلاص شمعها شمعی برآمد
که بر زنگیّ ِ ظلمتهاست پیروز

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

او کجاست؟
نگاری را که می جویم به جانش
نمی بینم میان حاضرانش
کجا رفت او؟ میان حاضران نیست
درین مجلس نمی بینم نشانش

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

مانند زمین
برفتم دی به پیشش سخت پرجوش
نپرسید او مرا بنشست خاموش
نظر اندر زمین می کرد یارم
که یعنی چون زمین شو پست و بیهوش

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

دعای درویش
شنو پندی زمن ای یار خوش کیش
به خون دل برآید کار درویش
یقین می دان مجیب و مستجابست
دعای سوخته درویش دل ریش

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم نوشته مینا

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله

  • 0
  • 12

دیدگاه ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها