لیمو دات این

عکس/ «بهرام رادان» در نقش زال پروژه «سی»