لیمو دات این

جنگ لفظی دونالد ترامپ با نمایندگان مجلس/ رفتار ترامپ مشمئزکننده است